Diagnoza wstępna


Diagnoza wstępna składa się z 16-stronicowego arkusza diagnozy dla każdego dziecka oraz jednej 9-stronicowej pomocy dla nauczyciela.

Plik elektroniczny zawierający 16-stronicowy arkusz diagnozy oraz plik z pomocami dla nauczyciela (oba dokumenty do samodzielnego wydrukowania przez nauczyciela) wysyłamy gratisowo dla nauczycieli pracujących na adres mailowy podany w zamówieniu poświadczonym pieczątką szkoły.

Istnieje możliwość zamówienia gotowych, wydrukowanych arkuszy dla każdego ucznia w klasie w cenie 9 zł/arkusz. Dziewięć stron wydrukowanych pomocy nauczyciel dostaje wtedy gratis.

Zamówienia zarówno wersji elektronicznej jak i arkuszy wydrukowanych prosimy składać mailowo na adres handlowy@didasko.com.pl lub faksem na numer      22 673 74 74. Informacje infolinia 801 777 003